Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

Thông báo: Trình duyệt của bạn không chấp nhận Cookies. Để đưa hàng vào giỏ và thanh toán bạn phải cho phép Coockies.
PDFIn

Kìm feed

Sắp xếp theo:     Hiển thị #  

Kết quả 1 - 20 của 44

Kìm bấm càng cua 84-281

110.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chức năng sử dụng : Kìm bấm cắt / Kích cỡ : 8in-20cm / Trọng lượng(kg): 1.1 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Kìm bấm càng cua 84-282

121.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chức năng sử dụng : Kìm bấm cắt / Kích cỡ : 10in-25.4cm / Trọng lượng(kg): 1.2 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Kìm Bấm Chết 84-368

176.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chức năng sử dụng : Kìm bấm( Chết) kẹp chặt các vật dụng / Kích cỡ : 7in-17.5cm / Trọng lượng(kg): 0.42 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Kìm Bấm Chết 84-369

187.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chức năng sử dụng : Kìm bấm( Chết) kẹp cứng các vật dụng / Kích cỡ :10in-25.5cm / Trọng lượng(kg): / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Kìm bấm chêt 84-371

187.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chức năng sử dụng : Kìm bấm( Chết) kẹp chặt các vật dụng / Kích cỡ : 10in-25.5cm / Trọng lượng(kg): / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Kìm Bấm Chết mỏ nhọn 84-389

181.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Khả năng sử dụng : Kìm bấm( Chết) mỏ nhọn kẹp cứng các vật dụng / Kích cỡ :9in-23cm / Trọng lượng(kg): / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Kìm Bấm Mạng 84-223

115.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chức năng sử dụng : Kìm bấm( Chết) 9in-23cm / Trọng lượng(kg): / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Kìm bấm tuốt dây 84-075

143.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Khả năng sử dụng & chỉ tiêu kỹ thuật : Kìm bấm và tuốt dây - 6in-15.4cm / Trọng lượng(kg): 0.4 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Kìm Cắt 84-027

132.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chức năng sử dụng : Kìm cắt / Kích cỡ : 6in-15.3cm / Trọng lượng(kg): / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Kìm cắt cáp điện 84-258

170.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Khả năng sử dụng & Chỉ tiêu kích cỡ : Kìm chuyên cắt cáp điện 10in-25,4cm / Trọng lượng(kg): / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Kìm cắt điện 84-003

324.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chỉ tiêu kích cỡ : Kìm cắt ( Kìm cắt điện tổ hợp cao cấp tiêu chuẩn VDE 1000Vol ) 7in-18cm / Trọng lượng(kg): 0.4 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Kìm cắt điện 84-005

412.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chỉ tiêu kích cỡ : Kìm cắt ( Kìm cắt điện tổ hợp cao cấp tiêu chuẩn VDE 1000Vol ) 9in-22cm / Trọng lượng(kg): 0.4 / Xuất xứ : Taiwan / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake  
Xem chi tiết...


Kìm cắt điện 84-009

291.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chỉ tiêu kích cỡ : Kìm cắt ( Kìm cắt điện tổ hợp cao cấp tiêu chuẩn VDE 1000Vol ) 6in-15cm / Trọng lượng(kg): 0.4 / Xuất xứ : Taiwan / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake  
Xem chi tiết...


Kìm cộng lực 14-308

302.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chức năng sử dụng & chỉ tiêu kỹ thuật : Kìm cắt chuyên dụng, thao tác nhẹ nhàng. 8in-20.5cm / Trọng lượng(kg): 0.9 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake  
Xem chi tiết...


Kìm cộng lực 14-314

533.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chức năng sử dụng & chỉ tiêu kỹ thuật : Kìm cắt chuyên dụng, thao tác nhẹ nhàng. 14in-35.5cm / Trọng lượng(kg): 1.7 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake 
Xem chi tiết...


Kìm cộng lực 14-318

599.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chức năng sử dụng & chỉ tiêu kỹ thuật : Kìm cắt chuyên dụng, thao tác nhẹ nhàng. 18in-45.7cm / Trọng lượng(kg): 2.1 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake 
Xem chi tiết...


Kìm cộng lực 14-324

753.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chức năng sử dụng & chỉ tiêu kỹ thuật : Kìm cắt chuyên dụng, thao tác nhẹ nhàng. 24in-61cm / Trọng lượng(kg): 2.9 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Kìm cộng lực 14-330

946.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chức năng sử dụng & chỉ tiêu kỹ thuật : Kìm cắt chuyên dụng, thao tác nhẹ nhàng. 30in-76cm / Trọng lượng(kg): 3.6 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Kìm cộng lực 14-336

1.215.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chức năng sử dụng & chỉ tiêu kỹ thuật : Kìm cắt chuyên dụng, thao tác nhẹ nhàng. 36in-91.5cm / Trọng lượng(kg): 2.6 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake 
Xem chi tiết...


Kìm kẹp 2 lỗ chỉnh 84-026

115.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Khả năng sử dụng & chỉ tiêu kỹ thuật : Kìm kẹp, có 2 lỗ chỉnh 6in-15.3cm / Trọng lượng(kg): 0.4 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...

Hiển thị #  
Kết quả 1 - 20 của 44