Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

Thông báo: Trình duyệt của bạn không chấp nhận Cookies. Để đưa hàng vào giỏ và thanh toán bạn phải cho phép Coockies.
PDFIn

Búa & Đục feed

Sắp xếp theo:     Hiển thị #  

Kết quả 1 - 20 của 29

16-287 G

159.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chỉ tiêu kỹ thuật : Bộ gỗ chuyên đục gỗ 1.4''-36mm / Trọng lượng (kg): 0.48 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Bộ đục gỗ 3 cái 16-089

192.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chỉ tiêu kỹ thuật : Bộ gỗ chuyên đục gỗ 3 cây / Trọng lượng(kg): 0.35 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Bộ đục gỗ 6 cái 16-120

231.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chỉ tiêu kỹ thuật : Bộ gỗ chuyên đục gỗ 6 cây / Trọng lượng(kg): 0.45 / Xuất xứ : Taiwan / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Búa Cao Su 57-527

93.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chỉ tiêu kỹ thuật : Búa đầu tròn cao su cán gỗ 16oz-450g / Trọng lượng(kg): 0.63 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Búa Cao Su 57-528

104.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chỉ tiêu kỹ thuật : Búa đầu tròn cao su cán gỗ 24oz-675g / Trọng lượng(kg): 0.68 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Búa gò lục giác 56-202

363.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chỉ tiêu kỹ thuật : Búa gò đầu kiểu lục giác cán gỗ 40oz-1.1kg / Trọng lượng(kg): 1.5 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Búa gò lục giác 56-204

456.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chỉ tiêu kỹ thuật : Búa gò đầu kiểu lục giác cán gỗ 64oz-1.8kg / Trọng lượng(kg): 1.3 / Xuất xứ : Taiwan / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Búa gò lục giác 56-701

346.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chỉ tiêu kỹ thuật : Búa gò đầu kiểu lục giác cán gỗ 32oz-930g / Trọng lượng(kg): 1.3 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Búa Nhổ Đinh 51-271

104.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chỉ tiêu kỹ thuật : Búa nhổ đinh cán gỗ 16oz-450g / Trọng lượng(kg): 0.45 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Búa nhổ đinh cán sắt

115.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : / Chức năng, kích cỡ : Búa nhổ đinh cán sắt 16oz/450g / Trọng lượng(kg): 0.5 / Xuất xứ : China 
Xem chi tiết...


Búa Nhổ Đinh cán sắt 51-162

176.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chức năng, kích cỡ : Búa nhổ đinh cán sắt 16oz/450g / Trọng lượng(kg): 0.45 / Xuất xứ : Taiwan / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Búa Đầu Tròn 54-189

137.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chỉ tiêu kích cỡ : Búa đầu tròn cán gỗ 8oz-230g / Trọng lượng(kg): 0.23 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Búa Đầu Tròn 54-191

181.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chỉ tiêu kích cỡ : Búa đầu tròn cán gỗ 16oz-450g / Trọng lượng(kg): 0.45 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Búa Đầu Tròn 54-192

198.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chỉ tiêu kỹ thuật : Búa đầu tròn cán gỗ 24oz-680g / Trọng lượng(kg): 0.68 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Búa Đầu Tròn 54-193

236.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chỉ tiêu kỹ thuật : Búa đầu tròn cán gỗ 32oz-900g / Trọng lượng(kg): 0.9 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Đục gỗ 16-273

132.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chỉ tiêu kỹ thuật : Bộ gỗ chuyên đục gỗ 1/4''-6.3mm / Trọng lượng(kg): 0.4 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Đục gỗ 16-275

137.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chỉ tiêu kỹ thuật : Bộ gỗ chuyên đục gỗ 3/8''-10.3mm / Trọng lượng(kg): 0.42 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Đục gỗ 16-276

137.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chỉ tiêu kỹ thuật : Bộ gỗ chuyên đục gỗ 1/2''-12mm / Trọng lượng(kg): 0.42 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Đục gỗ 16-277

143.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chỉ tiêu kỹ thuật : Bộ gỗ chuyên đục gỗ 9/16''-14mm / Trọng lượng(kg): 0.42 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Đục gỗ 16-278

143.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : STANLEY / Công nghệ Mỹ US./ Chỉ tiêu kỹ thuật : Bộ gỗ chuyên đục gỗ 5/8''-16mm / Trọng lượng(kg): 0.43 / Xuất xứ : China / Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...

Hiển thị #  
Kết quả 1 - 20 của 29