Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

Thông báo: Trình duyệt của bạn không chấp nhận Cookies. Để đưa hàng vào giỏ và thanh toán bạn phải cho phép Coockies.
PDFIn

Mỏ Lết & Mỏ Lết răng feed

Sắp xếp theo:     Hiển thị #  

Kết quả 1 - 20 của 21

Mỏ Lết 6in ML-CN2

44.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : HT / Chức năng sử dụng : Mỏ Lết 6in-15.3cm / Trọng lượng(kg): / Xuất xứ : China 
Xem chi tiết...


Mỏ Lết 87-371

588.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất:STANLEY/Công nghệ Mỹ US./Chỉ tiêu kỹ thuật :Hàm kẹp thép siêu cứng cao cấp,độ dài 18in-45.7cm/Trọng lượng(kg):0.45/Xuất xứ:China/Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả(fake) 
Xem chi tiết...


Mỏ Lết 87-432

148.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất:STANLEY/Công nghệ Mỹ US./Chỉ tiêu kỹ thuật:Hàm kẹp thép siêu cứng cao cấp,độ dài 8in-20.3cm/Trọng lượng(kg):0.35/Xuất xứ:China/Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả(fake) 
Xem chi tiết...


Mỏ Lết 87-433

181.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất:STANLEY/Công nghệ Mỹ US./Chỉ tiêu kỹ thuật:Hàm kẹp thép siêu cứng cao cấp,độ dài 10in-25.5cm/Trọng lượng(kg):0.45/Xuất xứ:China/Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Mỏ Lết 87-434

220.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất:STANLEY/Công nghệ Mỹ US./Chỉ tiêu kỹ thuật:Hàm kẹp bằng thép siêu cứng cao cấp,độ dài 12in-30.5cm/Trọng lượng(kg):0.65/Xuất xứ:China/Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Mỏ Lết 87-435

423.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất:STANLEY/Công nghệ Mỹ US./Chỉ tiêu kỹ thuật:Hàm kẹp bằng thép siêu cứng cao cấp,độ dài 14in-35.5cm/Trọng lượng(kg):0.85/Xuất xứ:China/Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Mỏ Lết 87-796

671.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất:STANLEY/Công nghệ Mỹ US./Chỉ tiêu kỹ thuật :Hàm kẹp thép siêu cứng cao cấp tiêu chuẩn HRC,độ dài 18in-45.7cm/Trọng lượng(kg):3.2/Xuất xứ:China/Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả(fake) 
Xem chi tiết...


Mỏ Lết 8in-20cm

88.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất : HT / Chức năng sử dụng : Mỏ Lết tay cầm bọc cao su chống trơn 8in-20.3cm / Trọng lượng(kg): 0.5 / Xuất xứ : China 
Xem chi tiết...


Mỏ Lết 97-797

973.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất:STANLEY/Công nghệ Mỹ US./Chỉ tiêu kỹ thuật :Hàm kẹp thép siêu cứng cao cấp tiêu chuẩn HRC,độ dài 24in-61cm/Trọng lượng(kg):3.6/Xuất xứ:China/Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả(fake) 
Xem chi tiết...


Mỏ lết MaxSteel 90-948

225.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất:STANLEY/Công nghệ Mỹ US./Chỉ tiêu kỹ thuật:Hàm kẹp thép siêu cứng cao cấp,bọc cao su chống trơn,độ dài 8in-20.3cm/Trọng lượng(kg):0.5/Xuất xứ:China/Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả(fake) 
Xem chi tiết...


Mỏ lết MaxSteel 90-950

379.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất:STANLEY/Công nghệ Mỹ US./Chỉ tiêu kỹ thuật:Hàm kẹp thép siêu cứng cao cấp,bọc cao su chống trơn,độ dài 12in-30.5cm/Trọng lượng(kg):1/Xuất xứ:China/Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả(fake) 
Xem chi tiết...


Mỏ lết răng 84-466

566.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất:STANLEY/Công nghệ Mỹ US./Chỉ tiêu kỹ thuật:Cán nhôm,Hàm kẹp thép siêu cứng cao cấp,độ dài 18in-45.7cm/Trọng lượng(kg):2/Xuất xứ:China/Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Mỏ lết răng 84-467

935.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất:STANLEY/Công nghệ Mỹ US./Chỉ tiêu kỹ thuật:Cán nhôm,Hàm kẹp thép siêu cứng cao cấp,độ dài 24in-61cm/Trọng lượng(kg):2.8/Xuất xứ:China/Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Mỏ lết răng 87-620

137.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất:STANLEY/Công nghệ Mỹ US./Chỉ tiêu kỹ thuật:Hàm kẹp thép siêu cứng cao cấp,độ dài 6in-15.3cm/Trọng lượng(kg):0.85/Xuất xứ:China/Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Mỏ lết răng 87-621

165.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất:STANLEY/Công nghệ Mỹ US./Chỉ tiêu kỹ thuật:Hàm kẹp thép siêu cứng cao cấp,độ dài 8in-20.3cm/Trọng lượng(kg):1.25/Xuất xứ:China/Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Mỏ lết răng 87-622

209.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất:STANLEY/Công nghệ Mỹ US./Chỉ tiêu kỹ thuật:Hàm kẹp thép siêu cứng cao cấp,độ dài 10in-25.5cm/Trọng lượng(kg):1.45/Xuất xứ:China/Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Mỏ lết răng 87-623

264.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất:STANLEY/Công nghệ Mỹ US./Chỉ tiêu kỹ thuật:Hàm kẹp thép siêu cứng cao cấp,độ dài 12in-30.5cm/Trọng lượng(kg):1.65/Xuất xứ:China/Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Mỏ lết răng 87-624

308.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất:STANLEY/Công nghệ Mỹ US./Chỉ tiêu kỹ thuật:Hàm kẹp thép siêu cứng cao cấp,độ dài 14in-35.6cm/Trọng lượng(kg):2.34/Xuất xứ:China/Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Mỏ lết răng 87-625

445.500 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất:STANLEY/Công nghệ Mỹ US./Chỉ tiêu kỹ thuật:Hàm kẹp thép siêu cứng cao cấp,độ dài 18in-45.7cm/Trọng lượng(kg):2.86/Xuất xứ:China/Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...


Mỏ lết răng 87-626

682.000 VNĐ
Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Hãng Sản Xuất:STANLEY/Công nghệ Mỹ US./Chỉ tiêu kỹ thuật:Hàm kẹp thép siêu cứng cao cấp,độ dài 24in-60cm/Trọng lượng(kg):3.7/Xuất xứ:China/Nhãn tem an ninh bộ công an xác nhận hàng chính hãng chống hàng giả ( fake ) 
Xem chi tiết...

Hiển thị #  
Kết quả 1 - 20 của 21